SYSTEM SKUTECZNEGO ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

 

Czytaj więcej

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ

1

Prosty w obsłudze i przejrzysty interfejs
2

Przechowywanie dokumentacji firmy w jednym miejscu i według jednego, wspólnego dla wszystkich pracowników standardu
3

Możliwość samodzielnego zdefiniowania szczegółowego zakresu funkcjonalnego bądź skorzystania z gotowych szablonów
4

Możliwość „pracy bez excela”
5

Brak zależności od wykorzystywanych przez firmę innych systemów operacyjnych
6

Wielomodułowa budowa, stanowiąca bardzo elastyczny zestaw narzędzi
7

Dostęp do funkcji programu dla każdego użytkownika według nadanych mu uprawnień, z dowolnego miejsca na świecie
8

Niski koszt implementacji i utrzymania

DO TEJ PORY ZAUFAŁY NAM

BIURA RACHUNKOWE

DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA
Z BRANŻY ENERGETYCZNEJ

BANKI

FIRMY USŁUGOWE

CENTRA DANYCH
I SERWEROWNIE

KANCELARIE PODATKOWE