Intrapp DIN

Bezprzewodowy odczyt zużycia mediów
oraz sterowanie urządzeniami

Czytaj więcej

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 • Odczyt zużycia mediów z liczników i przesłanie do aplikacji centralnej
 • Analiza trendów zużycia mediów
 • Precyzyjne rozliczanie najemców
 • Wykrywanie nieprawidłowości (np. kradzieży prądu)
 • Sterowanie klimatyzacją
 • Precyzyjne rozliczanie najemców za zużyte media
 • Pozyskiwanie danych na potrzeby negocjacji stawek za media
 • Analiza trendów zużycia mediów
 • Wykrywanie nieprawidłowości (np. kradzieży prądu)
 • Ułatwienie obsługi administracyjnej centrum
 • Odczyt zużycia energii elektrycznej w poszczególnych kioskach lub szafach
 • Analiza trendów zużycia energii elektrycznej
 • Łatwe rozliczanie klientów
 • Wykrywanie anomalii (np. nadmiernego poboru)
 • Sterowanie klimatyzacją
 • Wykrywanie obszarów energochłonnych
 • Sterowanie klimatyzacją
 • Komunikacja
 • Analiza rzeczywistego poziomu zużycia energii elektrycznej
  przez urządzenia lub sekcje
 • Szybkie wykrywanie anomalii mogących znamionować awarię
 • Komunikacja i sterowanie urządzeniami poprzez protokół MODBUS
 • Analiza zużycia mediów przez poszczególne wydziały lub sekcje
 • Pozyskiwanie twardych danych na potrzeby negocjacji stawek z dostawcami mediów
 • Wykrywanie nieprawidłowości (np. kradzieży prądu; marnotrawstwa; nieprzestrzegania procedur)
 • Ułatwione budżetowanie zużycia mediów i rozliczania kosztów produkcji
 • Wykrywanie obszarów energochłonnych
 • Analiza i porównanie zużycia mediów przez poszczególne oddziały firmy
 • Pozyskiwanie danych na potrzeby negocjacji stawek z dostawcami mediów
 • Wykrywanie nieprawidłowości (np. kradzieży prądu; marnotrawstwa)
 • Łatwiejsze planowanie kosztów

Specyfikacja techniczna

INTRAPP DIN

Zasilanie: 12 V DC

Transmisja radiowa: ISM 868 MHz z modulacją G-FSK

Zasięg: 150 m w terenie otwartym, zależny od lokalnych warunków
propagacji fal radiowych: rodzaju i grubości ścian, stropów, itp

Funkcja: Odczyt zużycia energii z licznika wyposażonego w interfejs
komunikacyjny MODBUS

Konieczność znajdowania się urządzeń DIN/FLEX w zasięgu przynajmniej jednego urządzenia INTRAPP STATION