BUILDING INWENTORY MANAGEMENT

Wsparcie dla utrzymania ruchu

Czytaj więcej

Zalety i zastosowanie

Inwentaryzacja dowolnych urządzeń budynkowych

Rezerwacja pomieszczeń i zasobów wspólnych np. sal konferencyjnych

Łatwe przekazywanie ważnych informacji obsłudze poprzez moduł ogłoszeń

Prowadzenie książki eksploatacji obiektu zgodnie z prawem i normami

Spójne planowanie czynności kontrolnych, przeglądów i tworzenie procedur

Centralna baza dokumentacji technicznej

Obsługa zgłoszeń serwisowych i historii wykonanych działań

Zarządzanie personelem nadzorującym budynek (grafiki zmian, kalendarze)

Paszportyzacja urządzeń i instalacji z dokładnymi danymi technicznymi

Planowanie działań eksploatacyjnych i przeglądów

Realizacja i obsługa zgłoszeń serwisowych lub zadań do wykonania przez poszczególne zespoły wraz z monitorowaniem statusu oraz przypomnieniami

Repozytorium dokumentacji technicznej, serwisowej, operacyjnej

Obchody dzienne, miesięczne, kwartalne i roczne

Prowadzenie elektronicznego dziennika operatora dla całości obiektu
Obsługa procedur awaryjnych, utrzymaniowych, eksploatacyjnych

Zarządzanie kalendarzami personelu, zadań i zasobów

Rejestracja maszyn, urządzeń i powiązań między nimi

Planowanie działań utrzymania ruchu i remontów

Baza kontaktów (kontrahenci, serwisanci itd.)

Obsługa awarii, zgłoszeń lub zadań do wykonania przez poszczególne osoby lub zespoły wraz z monitorowaniem statusu

Baza dokumentacji technicznej, serwisowej i operacyjnej

Zarządzanie kompetencjami personelu – baza uprawnień i certyfikacji

Harmonogramowanie zadań dla zespołów

Zarządzanie magazynem części zamiennych

Zarządzanie projektami

Specyfikacja techniczna

WYMAGANIA DLA SERWERA:

• 4GB pamięci RAM • Procesor 2-rdzeniowy 2.5GHz • 200GB HDD • Platforma .NET 4.5 lub Mono 4.0
• System operacyjny Linux, Windows 7 lub nowszy

BAZA DANYCH:

• Baza danych PostgreSQL 9.4 lub wyższa

PRZEGLĄDARKA:

• Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 11 lub wyższy

ISTOTNE CECHY:

Nie wymaga instalowania klientów, wtyczek itd. Nie wymusza dodatkowych inwestycji w inne narzędzia
Współpracuje z rozwiązaniami Intrapp DIN, Intrapp Flex

Interfejs w języku polskim, jak również możliwość łatwego przetłumaczenia na każdy popularny język

Posiada własny wbudowany serwer HTTP/HTTPS, co zabezpiecza go przed standardowymi atakami zewnętrznymi i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa

Dwukierunkowa komunikacja zapewniająca krótki czas reakcji na zadane zapytanie z wykorzystaniem serwera WebSocket

Szyfruje połączenia kluczem SSL. Serwer aplikacji działa na systemach Windows, Linux oraz Mac

Posiada zewnętrzne API, służące do integracji z programem