Intrapp FLEX

Bezprzewodowe monitorowanie temperatury
i wilgotności powietrza

Czytaj więcej

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

 • Monitoring temperatury i wilgotności na oddziałach; w lodówkach z lekami i w chłodniach z żywnością
 • Możliwość analizy danych w aplikacji w czasie rzeczywistym i historycznie
 • Alerty o przekroczeniu wyznaczonych wartości granicznych
 • Ochrona przed zepsuciem cennych lekarstw i próbek
 • Wskazywanie wadliwego działania urządzeń: lodówek, chłodni, klimatyzatorów
 • Pomoc w spełnianiu norm i przepisów właściwych służbie zdrowia
 • Wdrożenie nie wymagające prowadzenia kabli
 • Monitoring temperatury i wilgotności w lodówkach z lekami
 • Alerty o przekroczeniu wyznaczonych wartości granicznych
 • Ochrona przed poważnymi stratami finansowymi wskutek zepsucia lekarstw
 • Wskazywanie wadliwego działania lodówek
 • Pomoc w spełnianiu norm i przepisów właściwych branży farmaceutycznej
 • Ochrona przed roszczeniami klientów, którym zaszkodziły źle przechowywane leki
 • Możliwość analizy danych w aplikacji w czasie rzeczywistym i historycznie
 • Monitoring temperatury i wilgotności w dowolnym miejscu data center i przesyłanie do aplikacji
 • Możliwość przenoszenia czujników w różne miejsca
 • Wykrywanie anomalii i wahań temperatury i wilgotności powietrza
 • Kontrola jakości pracy urządzeń chłodzących
 • Ochrona przed poważnymi stratami finansowymi wskutek przegrzania urządzeń
 • Weryfikacja jakości dostarczonych systemów chłodzenia
 • Możliwość stworzenia mapy termicznej datacenter
 • Monitoring temperatury i wilgotności w chłodniach i magazynach z żywnością
 • Wykrywanie miejsc przegrzanych
 • Alerty o przekroczeniu wyznaczonych wartości granicznych
 • Ochrona przed poważnymi stratami finansowymi wskutek zepsucia zapasów żywności
 • Wskazywanie wadliwego działania urządzeń chłodzących
 • Pomoc w spełnianiu norm i przepisów właściwych branży spożywczej
 • Ochrona przed utratą zaufania klientów
 • Monitoring temperatury i wilgotności w chłodniach i komorach z próbkami i odczynnikami
 • Alerty o przekroczeniu wyznaczonych wartości granicznych
 • Ochrona przed poważnymi stratami finansowymi wskutek utraty odczynników
 • Ochrona przed czynnikami zagrażającymi zdrowiu lub życiu powstałymi wskutek niewłaściwej temperatury lub wilgotności w miejscach przetrzymywania odczynników
 • Wskazywanie wadliwego działania systemów chłodzenia i utrzymania wilgotności

Specyfikacja techniczna

INTRAPP FLEX

Zasilanie: Akumulator Li-Ion 3400 mAh z PCM oraz micro USB
Ładowanie: 5 V DC poprzez złącze MicroUSB
(Ładowarka nie dołączona do zestawu)
Funkcja: Pomiar temperatury i wilgotności powietrza
Funkcje dodatkowe: Poprzez dodatkowe we/wy
możliwość podpięcia urządzenia zewnętrznego

Transmisja radiowa: ISM 868 MHz z modulacją G-FSK
Zasięg: 100 m w terenie otwartym, zależny od lokalnych warunków propagacji
fal radiowych: rodzaju i grubości ścian, stropów, itp

POMIAR TEMPERATURY:
Rozdzielczość pomiarowa: 0.1 °C
Dokładność pomiaru: ±0.3 °C w temperaturach 5-80 °C
Powtarzalność pomiaru: ±0.1 °C
Zakres pracy: – 40 do 125°C

POMIAR WILGOTNOŚCI:
Rozdzielczość pomiarowa: 0.04 %RH
Dokładność pomiaru: ±2 %RH w wilgotności 20-80 %RH
Powtarzalność pomiaru: ±0.1 %RH
Zakres pracy: 0 do 100 %RH

Konieczność znajdowania się urządzeń DIN/FLEX w zasięgu przynajmniej jednego urządzenia INTRAPP STATION